Skip to content

Personvern og Vilkår

 

BOOKING OG BESTILLING
Booking eller bestilling skjer via nettsiden vår, per e-post telefon eller via annet utsalgssted (herunder hotellresepsjon, reisebyrå eller tredjeparts webside hvor våre produkter kan bestilles).
Ved påmelding på vegne av flere deltakere er du ansvarlig for å formidle vilkår og betingelser til den enkelte deltaker og står ansvarlig for betaling. Du må være over 18 år for å gjøre en bestilling.

AVBESTILLING & REFUSJON
Avbestilling fra deg må skje per e-post til post@flekkefjordbanen.com Dato/tid for avbestilling er dato/tid for når du sendte e-posten til oss.

Kansellering og endringer gjort av oss
Vi forbeholder oss retten til å avlyse og gjøre endringer på våre turer og arrangement som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Hvis slik kansellering eller endring blir nødvendig plikter vi å varsle deg så raskt som mulig. Vi vil da gjøre det vi kan for å tilby et alternativt tilbud i samme tidsrom som er så likt det originale som mulig. Du betaler da for det som blir gjennomført. Om vi ikke kan tilby et alternativt arrangement får du refundert innbetalt beløp. Eksempler på forhold som kan kreve avlysning eller endringer fra oss:

Force majeure
Ved hendelser utenfor vår kontroll som f.eks. brann, ekstremvær, naturkatastrofe ol. har vi rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

DITT ANSVAR
Du plikter å gjøre deg kjent med våre betingelser, beskrivelsene til den enkelte tur og arrangement.

Plikt til å informere om egen helse og forutsetninger
Du plikter å forsikre deg om at du har forutsetninger for deltakelse på våre turer. Alle deltakere må informere oss om helsemessige forhold, sykdommer eller plager som kan ha betydning for egen og andres sikkerhet på turen.
Plikt til å følge anvisninger/sikkerhetsinstruksjon For at vi kunne ivareta sikkerheten på turer i vår regi forplikter du deg til å følge alle anvisninger gitt av oss.

AKSEPT AV RISIKO
Deltakelse på flere av våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Vi jobber systematisk med å minimere risiko, men det vil alltid være en gjenværende risiko ved å delta på våre turer og arrangement. Som deltaker på våre turer må du være klar over, og akseptere denne potensielle risikoen. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.

Vi påtar oss ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av deltakere, deres handlinger eller som skyldes årsak utenfor vår kontroll (Force majeure) med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår side.

FORSIKRING
Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre turer og arrangement. Vi anbefaler at du som deltaker selv sørger for nødvendig reise- og ulykkesforsikring og sjekker om disse dekker aktiviteten du deltar på. Vi anbefaler å sjekke om din forsikring også har avbestillingsbeskyttelse som dekker dine utgifter eks hvis du blir forhindret fra å møte opp.
Ansvarsforsikring
Vi har en ansvarsforsikring (forsikringssum opptil kr 10.000.000,- per skade) som dekker erstatningskrav mot oss ved eventuelle uhell.
KLAGER OG KLAGEFRIST
Klage over eventuelle mangler i forbindelse med våre tjenester må straks fremmes til oss, eller dresinvert.
I motsatt fall mister du retten til å klage. For øvrig må klage være fremsatt skriftlig senest 15 dager etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

 

PERSONVERNERKLÆRING
Her forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør dette, hva disse opplysningene er til og hvordan du kan få innsyn, rette og slette disse opplysningene.

 1. Hvilken informasjon samler vi om deg?
  Ditt navn, postnummer, poststed, telefonnummer, epostadresse og bookinginformasjon, eks hvilken tur eller arrangement du ønsker å delta på.
 2.  Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?
  Vi får opplysninger direkte fra deg når du ønsker tilbud og informasjon på en tur eller arrangement eller når du selv har registrert deg som mottaker av våre nyhetsbrev. All informasjon er gitt frivillig av deg enten via e-post, skjemaer på vår nettside eller telefon. Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre kilder.
 3. Hvorfor samler vi inn informasjon om deg?
  Vi bruker dine opplysninger for å kunne gjennomføre de tjenester du har bedt oss om å hjelpe deg med. Vi bruker også informasjonen til å forbedre våre tilbud og for kundeadministrasjon, fakturering og regnskap.
 4. Hvordan lagres informasjonen? Sikkerhet
  Utveksling av kredittkortinformasjon ved betaling og booking på vår webside sendes kryptert med såkalt SSL og håndteres av vår leverandør av betalingsløsning Stripe. (Online Booking) og iZettle (Kassasystem)
 5. Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen om deg?
  Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for. Hvis du melder deg av et av våre nyhetsbrev eller e-post med varsel om tur fra oss blir dine data slettet fra vår kundebase.
 6. Deler vi dine personopplysninger med andre?
  Vi deler personopplysninger kun til lokale samarbeidsparter og egne verter som skal utføre den turen eller arrangement du har bestilt. Vi deler ikke opplysningene med noen annen tredjepart, med unntak av disse:
  • Vår regnskapsfører
   Hvis du har kjøpt en tjeneste av oss (eks tur, arrangement) vil noen av dine data (navn, mailadresse, adresse) bli lagret hos regnskapsfører som har en plikt (jf Lov om bokføring) til å oppbevare data i en viss periode, deretter vil disse dataene slettes. Personopplysninger som ikke er lagringspliktige vil bli slettet innen 1 mnd.
  • Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)
   Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse når du besøker nettsiden vår. Når du bruker vår webside samtykker du i at vi kan bruke cookies. Du kan velge å slå av denne funksjonen i nettleseren og slette disse informasjonskapslene som er lagret på din datamaskin.
  • Besøksstatistikk
   Vi fører statistikk på antall besøkende, Denne statistikken blir anonymisert. Det vil si at informasjonen kun sier noe om antall besøkende, antall voksen/barn, og hvilket land gjesten besøker fra.
  • Du har rett til innsyn, retting og sletting
   Du har rett til å få innsyn i personopplysninger vi har om deg. Du har rett til å kreve at vi retter personopplysninger vi ev har om deg og at vi kun skal lagre de data som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Hvis vi har personopplysninger om deg, så har du rett til å kreve disse slettet så lenge det ikke er et lovkrav (eks bokføring og regnskap) om lagring.

LOVVALG OG VERNETING

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde. Du aksepterer Lister Tingrett som Verneting.


Kontaktinformasjon

Org. Nr 917 908 338
Flekkefjordbanen As,
Dr. Kraftsgate 19, 4400 Flekkefjord,
Tlf: + 47 97 65 79 33 | E-post: post@flekkefjordbanen.com

 

 

Back To Top