Skip to content

SIKKERHETSREGLER VED DRESINKJØRING

  1. Hold avstand til forankjørende, minst 20 meter. Se markeringer langs linjen. Det er fare for avsporing hvis dresiner kjører inn i hverandre.

  2. Kjør ikke hurtigere enn 15 km/t. Høy hastighet gir fare for avsporing, særlig i utforbakke. Avsporing i stor hastighet gir personskade.

  3. Vær ekstra forsiktig i tunneler fordi der er det vanskelig å beregne avstand og hastighet. Bruk lyktene.

  4. Vis aktsomhet ved passering av planoverganger.

  5. Kjør i gangfart over sporveksler for ikke å spore av.

  6. Det er ikke tillatt å gå av dresinen på broer og langs høye stup og skrenter. Hold et ekstra øye med barna på slike steder.

  1. Hjelm er påbudt for alle. Refleksvest er påbudt for begge dresinførerne.

  2. Der er ikke lov å nyte alkohol før eller under dresinkjøringen.

  3. Dresinfører skal være over 15 år.

EGENERKLÆRING

Jeg har lest sikkerhetsreglene og forplikter meg til at andre på min dresin også setter seg inn i dem.

Jeg er klar over at Flekkefjordbanen AS og Jernbaneverket ikke er ansvarlige for skader som jeg som dresinfører, eller andre på min dresin forårsaker ved brudd på sikkerhetsreglene eller annen alvorlig uaktsomhet.

Følger du våre instruksjoner for skinnesykling på Flekkefjordbanen, er aktiviteten ufarlig.